Erb

Vysoká pri Morave

Hlavná 102196, 900 66 Vysoká pri Morave, | IČO: 00305197 | www.vysokaprimorave.sk

POTVRDENIE

o zverejnení objednávky podľa § 5a ods. 11 a 12 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (zákon č. 546/2010 Z.z., zákon č. 382/2011 Z.z.)

Číslo objednávky: OBJ/0111/19
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec Vysoká pri Morave
Dodávateľ: Dom Svitania, n. o.
Adresa: č. d. 79, Jakubov
IČO: 37924656
Predmet objednávky: viazanie zápisníc
Cena s DPH: 66
Dátum podpisu (vystavenia): 02.05.2019
Zverejnené: 20.05.2019
Poznámka:

Objednávka je zverejnená na webovom sídle: http://vysokaprimorave.samospravaonline.sk

 
 
 

Podpis a pečiatka povinnej osoby

 
 

Prevádzkovateľ portálu: TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava, tel.: 02/6593 5798, tel./fax: 02/6593 4209, info@topset.sk, www.topset.sk